บริการกดพาส Bloxfruit

เกมพาส x2 ดรอปบอส

50.00 บาท

เกมพาส เรือเร็ว

50.00 บาท

เกมพาส x2 มาสเทอรี

60.00 บาท

เกมพาส x2 เงิน

60.00 บาท

เกมพาส ดาบโยรุ

155.00 บาท

เกมพาส พาสหาผล

340.00 บาท

ประวัติการกด PASS 10 รายการย้อนหลัง
ลำดับที่ Username ของที่กด วันที่ วันที่ดำเนินการ สถานะ หมายเหตุ